MEET OUR WORLD

                                  the people on & behind the scene

 

WAT DOEN WE ?

Wij richten ons tot individu en samenleving met de organisatie van mondiale ontmoeting, uitwisseling en samenwerking, met een aanbod van educatieve, expressieve en ervaringsgerichte activiteiten en met project- en methodiekontwikkeling voor educatie en sociale actie.

WIE ZIJN WIJ ?

Culturen in beweging vzw verenigt een netwerk van geëngageerde artiesten en bewogen wereldburgers uit verschillende culturen en disciplines in een sociaal-artistiek collectief. 

WAAROVER GAAT HET ?

Het onderwerp van onze activiteiten is de relatie tussen mens, natuur en cultuur met als  centrale thema’s wereldburgerschap, culturele diversiteit, duurzame ontwikkeling en mensenrechten.

HOE DOEN WE DIT ?

Wij kleuren de wereld en laten van ons horen vanuit het artistiek collectief Moving Cultures dat ondersteuning biedt aan een variëteit aan culturele producties. 

Met Kundabuffi spelen we en laten we spelen met een educatief aanbod van verteltheater en werkwinkels voor onderwijs en verenigingen.

Vanuit onze locatie Gondwana in Hechtel onderhouden we onze globale blik op de wereld door internationale samenwerking en uitwisseling met onze partners in het zuiden, terwijl we lokaal als cultuurwerkplaats en time-out-accomodatie ruimte bieden voor introspectie en verdieping.