MOVING

CULTURES

 

 

WAT DOEN WE ?

Wij richten ons tot individu en samenleving met de organisatie van mondiale ontmoeting, uitwisseling en samenwerking, met een aanbod van educatieve, expressieve en ervaringsgerichte activiteiten en met project- en methodiekontwikkeling voor  wereldburgerschapseducatie, culturele en maatschappelijke transitie.

WIE ZIJN WIJ ?

Culturen in beweging vzw verenigt een netwerk van geëngageerde artiesten en bewogen wereldburgers uit verschillende culturen en disciplines in een sociaal-artistiek collectief. 

WAAROVER GAAT HET ?

Het onderwerp van onze activiteiten is de relatie tussen mens, natuur en cultuur met als  centrale thema’s wereldburgerschap, culturele diversiteit, duurzame ontwikkeling en mensenrechten.

HOE DOEN WE DIT ?

Het artistiek collectief Moving Cultures ontwikkelt en ondersteunt culturele producties en projecten rond wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling met een artistiek profiel. 

Kundabuffi speelt en laat spelen met een aanbod van educatief vertel- en muziektheater en participatieve en sociaalartistieke expressie voor onderwijs en verenigingen.

Vanuit onze locatie Gondwana in Hechtel onderhouden we onze globale blik op de wereld door internationale samenwerking en uitwisseling met onze partners in het zuiden, terwijl we lokaal als cultuurwerkplaats en activiteitencentrum ruimte bieden voor introspectie en verdieping.