Welk getal is hoger: 9 of 8? (Vragen we om misbruik te voorkomen.)