Kundabuffi is een onafhankelijk en autonoom collectief van geëngageerde artiesten en wereldburgers, dat kunst en culturele expressie als medium hanteert voor educatie  en sociale actie inzake wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling.

Kundabuffi herbergt een kleurrijk wereldmuziekensemble met een dynamische bezetting en een arsenaal aan etnische instrumenten, met typerende  sferische klanktapijten, opzwepende percussie en  wereldmuziek en dans met een verhaal 

  Kundabuffi biedt met haar netwerk een permanent laagdrempelig en divers sociaalartistiek en kunsteducatief aanbod voor onderwijs,  verenigingen en alle evenementen, voor alle doelgroepen.

Initiaties, workshops en stages, participatieve muziek en dans voor jong en oud

Onze activiteiten zijn er op gericht om de relatie tussen mens, natuur en cultuur te concretiseren en een aanzet te geven naar een grotere betrokkenheid als wereldburger.

Centraal staat het stimuleren van positieve nieuwsgierigheid en de confrontatie aangaan met de eigen beeldvorming  over diverse maatschappelijke concepten: identiteit, wereldburgerschap, diversiteit, duurzame ontwikkeling en mensenrechten in het bijzonder.

Kundabuffi’s Schatkamer is een educatieve wereldtentoonstelling over de aarde en de mensen van de aarde: een empathische beleving van wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling voor de allerkleinsten en de grootste leek.

Kundabuffi brengt vertel- en muziektheatervoorstellingen op verplaatsing in onderwijs, verenigingsleven en alle evenementen. Deze brengen een synthese van inhoud en beleving omtrent wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling. 

Sociaal-artistiek muziek- en bewegingstheater

Met verhaal, theater, dans en muziek worden abstracte begrippen en concepten  vertaald via constructieve ontmoeting en uitwisseling tot een persoonlijke beleving voor een zo breed mogelijke doelgroep en met specifieke aandacht voor kinderen, jongeren en maatschappelijk kwetsbare groepen.

Vanuit een multi-cultureel netwerk worden transpersoonlijke en transculturele methodieken en projecten toegepast ter ondersteuning van individuele en maatschappelijke transitie.

Mobiel  inclusief en participatief wereldfestival voor elke wijk, school, plein of vereniging met een gevarieerd programma voor jong en oud

Een werelds aanbod van ervaringsgerichte en  verdiepende activiteiten voor individuen en groepen met klank- en lichaamswerk, flow-yoga met live muziek, acroyoga, beweging, dans en theater en culturele ontmoeting en uitwisseling

Cultuurbeleving als verbinding voor elk team;  groepsdynamische activiteiten op verplaatsing