WERELDCULTUUR

Kundabuffi hanteert kunst en culturele expressie als medium voor educatie  en sociale actie inzake wereldburgerschap en duurzame ontwikkeling.

WERELDBURGERSCHAP

Onze activiteiten zijn er op gericht om de relatie tussen mens, natuur en cultuur te concretiseren en een aanzet te geven naar een grotere betrokkenheid als wereldburger.

ONTWIKKELINGS- EDUCATIE

Centraal staat het stimuleren van positieve nieuwsgierigheid, de confrontatie aangaan met de eigen beeldvorming en reflectie over diverse maatschappelijke thema’s: identiteit, wereldburgerschap, diversiteit, duurzame ontwikkeling en mensenrechten in het bijzonder; 

DUURZAME ONTWIKKELING

Door middel van een laagdrempelig (sociaal) artistiek en (kunst) educatief aanbod met verhaal, theater, dans en muziek worden abstracte begrippen en concepten belicht naar tijd en ruimte en via constructieve ontmoeting en uitwisseling vertaald tot een persoonlijke beleving voor een zo breed mogelijke doelgroep en met specifieke aandacht voor kinderen, jongeren en maatschappelijk kwetsbare groepen.

educatief aanbod