CULTUURBELEVING

WERELDMUZIEK

Een speelse kennismaking met muziekbeleving en instrumenten uit een diverse wereld

Deze luchtige, dynamische èn educatieve werkwinkel laat op een spontane wijze  verschillende aspecten van muziekbeoefening ontdekken: van de ervaring van klank en ritme tot de eigen creatie en expressie in samenspel met anderen.

Geschikt voor alle leeftijden.

WERELDPERCUSSIE

In deze werkwinkel speel je met verschillende percussie-instrumenten, met telkens andere technieken en bewegingen, maar altijd gericht op ritme en samenspel met djembés, douns, congas, sabar, bongo’s, k’polongo’s, cajons, derboukas en bendirs, bugarabu en n’bara of misschien liever maracas, koebellen of een tamboerijn… 

Een kennismaking met de interessante kant van diversiteit in de wereld.  

DJEMBE

Kundabuffi biedt interactieve djembésessies aan waarbij samenspel en speelvreugde voorop staat: na het aanleren van enkele basistechnieken komen we al snel tot samenspel in polyritmiek en zelfs improvisatie en solowerk; in de korte rustmomenten gaan we wat dieper in op de betekenis van de djembé en van muziek in Afrika.

Alleszins ambiance verzekerd

KUNDABUFFI’S KLANKBAD

Een klankbad of klankmassage biedt een intense innerlijke beleving van klank en ritme en is gericht op een ervaring van verstilling en verbeelding.

Liggend op matjes en best verwarmd door een dekentje tussen klankschalen en gongs onderga je een verkwikkende onderdompeling in een zee van resonantie; een droomreis naar de binnenkant van je zelf.

DIDGERIDOO

De didgeridoo is het blaasinstrument van de oorspronkelijke bewoners van Australië: een holle boomstam van de eucalyptusboom, uitgevreten door termieten, eventueel beschilderd met traditionele dotpainting. We richten ons in deze eerste kennismaking op de basistechniek voor het bespelen ervan en geven een aanzet om de circulaire ademhaling te ontdekken: een interessante verdieping via je adem en innerlijke verbeelding met achtergrondinformatie over één van de oudste nog levende volkeren op onze aardbol.

AFRIKAANSE DANS

Afrikaanse dans voor jong en oud, al dan niet met live percussie: ritme, beweging, enkele basispasjes, choreografie en zweterige ambiance voor alle gelegenheden.

BOLLYWOODDANS

Bollywooddans is vol van energie, expressie en plezier en elke beweging is een verhaal waarbij de muziek het lichaam vorm geeft met gezichtsuitdrukkingen, voetwerk en handbewegingen als voornaamste kenmerken: een dynamische kennismaking met de Indische cultuur. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 

Duur: 60-90-120′

Aantal deelnemers: min. 10 – max. 25  / grotere groepen zijn mogelijk

Benodigde materiaal: ev. stoelen, electriciteit, geluidsspeler

Accomodatie: ruime lokaal of zaal, aangepast aan de grootte van het publiek, vlot bereikbaar

Mogelijke talen: Nl/Eng/Fr

Richtprijs: afhankelijk van duur, aantal, grootte van de groep en aantal begeleiders 

Vervoerskosten: 0.37 euro/km.